Kompleksowe rozwiązania
dla Transportu Publicznego

O Nas

Projektujemy i tworzymy kompleksowe rozwiązania dla transportu publicznego. Obejmują one między innymi portale dla pasażerów, aplikacje mobilne, systemy wykorzystujące karty elektroniczne i dedykowane oprogramowanie przeznaczone dla serwerów. Zajmujemy się również audytem oraz doradztwem w zakresie systemów transportowych.

Chcemy aby zarządzanie i korzystanie z transportu publicznego było łatwe i przejrzyste zarówno dla pasażerów jak i organizatorów. Staramy się, aby była to cecha naszych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, zarządzania flotą, priorytetów dla pojazdów transportu miejskiego, zgłaszania awarii w przestrzeni miejskiej czy biletu elektronicznego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu systemów karty miejskiej. Realizowaliśmy system sprzedaży biletów oraz zarządzania transportem publicznym w Białymstoku oraz system priorytetów dla transportu publicznego na zlecenie firmy Siemens. Do grona firm, z którymi współpracowaliśmy, należą Pixel, Mikroelektronika oraz City-Nav.

Dalej

Rozwiązania

Nasze rozwiązania backendowe i frontendowe tworzymy wykorzystując technologię Java, JavaScript, HTML5 oraz CSS. Programujemy również urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemów z rodziny Android, Windows i iOS. Umiemy projektować i realizować aplikacje dla urządzeń takich jak kasowniki, karty elektroniczne, terminale do sprzedaży biletów czy mikrokontrolery.

Przykład zrealizowanego przez nas systemu informacji pasażerskiej można zobaczyć na stronie przystanki.bialystok.pl. Poniżej prezentujemy wybrane ekrany ostatnio wdrożonych przez nas rozwiązań przeznaczonych dosystemów monitorowania transportu publicznego, zarządzania kartą miejską, sprzedaży oraz kontroli biletów.

Dalej

Badania i rozwój

W Beesset badamy możliwość wykorzystania nowych technologii w transporcie publicznym.

Stworzyliśmy własną implementację bazy danych typu blockchain i wykorzystujemy ją do dystrybucji informacji m. in. o zakupionych biletach, kartach zastrzeżonych oraz osobach poszukiwanych za wyłudzenia. Dzięki temu dystrybucja danych jest szybsza i bardziej niezawodna.

Korzystamy z nowoczesnych algorytmów przetwarzania danych w celu dostarczania pasażerom i organizatorom transportu dokładniejszych informacji. Używamy urządzeń IoT w celu rejestracji i udostępniania danych. Wykorzystujemy różne sensory i metody komunikacji, aby przestrzeń związana z transportem była bardziej inteligentna i przyjazna.

Projektując i tworząc nowe rozwiązania pamiętamy o bezpieczeństwie i niezawodności. Ważna jest dla nas prywatność pasażerów.

Fundusze Europejskie


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że firma Beesset sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typ 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie, realizuje projekt WND-RPPD.01.02.01-20-0141/19 pt. "Inteligentny kasownik - kompleksowe rozwiązanie w transporcie publicznym"

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na zadanie rozwiązać szereg zagadnień technologicznych z zakresu m.in Blockchain, Beaconów i płatności zbliżeniowych zmierzających finalnie do opracowania kompleksowego i wygodnego rozwiązania związanego z płatnościami oraz powiązaną z nimi informacją pasażerską w Transporcie Publicznym.

Efektem projektu będzie wdrożenie zaprojektowanego w trakcie projektu urządzenia typu kasownik wraz z oprogramowaniem umożliwiającego szereg innowacyjnych rozwiązań.

Całkowity koszt projektu: 2 485 943,06 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 206 345,40 PLN
Kwota dofinansowania (EFRR): 1 560 796,90 PLN

Kontakt

BEESSET Sp. z o.o.
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
Email: office@beesset.com
Phone: +48 534 134 364
NIP: 9662111772